Demokrati-projekt i Swaziland er i gang

Af Peter Kenworthy, Medlem af Swazilandgruppen og konsulent på samarbejdsprojekt med PUDEMO

Efter at projektansøgningen til Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) blev godkendt i slutningen af februar, er Enhedslistens projekt med partiet People's United Democratic Movement (PUDEMO), "Strengthening the capacity of PUDEMO Swaziland", nu i gang. PUDEMO er et politisk parti eller -bevægelse i et enevældigt kongedømme, hvor alle partier er forbudt og al opposition til kongen brutalt undertrykkes. PUDEMO har, igennem de sidste snart 30 år som partiet har eksisteret, sammen med fagbevægelsen været den vigtigste og mest socialt bevidste opposition til kong Mswati III's undertrykkende og ulighedsskabende regime.

PUDEMO's samfundssyn minder om Enhedslistens. Partiet betragter sig som et demokratisk-socialistisk parti, hvor målet er blandt andet at skabe et inkluderende demokratisk samfund med en stærk velfærdstat, med eksempelvis gratis uddannelse og sundhed til alle. Ligesom Enhedslisten, søges dette gjort ved både at arbejde politisk, men også ved at arbejde aktivistisk gennem fagbevægelsen og civilsamfundets sociale bevægelser. Partiet er desuden demokratisk opbygget og har konkrete retningslinjer for kvindernes deltagelse i ledelsen.

Målet med projektet er, som projektets titel antyder, i første omgang at styrke PUDEMO's kapacitet til at kunne blive en mere synlig og troværdig politisk kraft i og uden for Swaziland, samt at sikre samhørigheden i partiet. Dette skal blandt andet gøres, ved at forbedre PUDEMO's organisation og evne til massemobilisering, konkretisere og udvikle partiets politiske program, samt forbedre de interne og eksterne kommunikationslinjer.

Men målet med projektet er ligeledes en ligeværdig erfaringsudveksling med Enhedslisten, som PUDEMO har haft mere eller mindre uformel kontakt med i en årrække. Igennem projektet skulle Enhedslistens medlemmer gerne blive informeret om hvordan en frihedskamp i et udviklingsland som Swaziland fungerer, også for mere generelt at kunne underbygge partiets internationalistiske linje med konkret og praktisk viden fra den virkelige verden.

Flertallet af Swazilands borgere er under stigende pres. To tredjedele af befolkningen lever for under en dollar om dagen, kvinder bliver konsekvent diskrimineret og undertrykt og er lovmæssigt set at sammenligne med børn, og landet har verdens laveste forventede levealder, også fordi man har verdens højeste antal Aids-smittede per indbygger.

Alt dette sker imens en korrupt lille elite, men kong Mswati III i spidsen, lever i ufattelig luksus, beskyttet af en regering som kongen reelt styrer fuldstændigt. Det gør det ikke bedre, at kongen desuden har fuld kontrol og råderet over landets statskasse og offentligt ejet jord.

Og den demokratibevægelse der, med PUDEMO og fagbevægelsen i spidsen, vover at stille spørgsmålstegn ved status quo, med krav om demokrati og lighed for loven, bliver mødt med undertrykkelse, diskrimination, spionage, tæv, tortur, og i enkelte tilfælde med mord.

Især PUDEMO har stået for skud i de snart 30 år som bevægelsen har eksisteret. Regimet indførte en terrorlov, der er blevet stærkt kritiseret af blandt andet Amnesty International, der kræver den ændret eller afskaffet. Denne lov bruges til brutalt at undertrykke PUDEMO-medlemmer, og forbyde og retsforfølge enhver manifestation af støtte til partiet.

Et tragisk eksempel på dette er PUDEMO-medlemmet Sipho Jele, der døde under mystiske omstændigheder i fængslet, efter at han var blevet arresteret den 1. maj 2010 for at have haft en PUDEMO-T-shirt på. Regimet påstod han begik selvmord, hvilket siden er blevet tilbagevist.

Det er i denne sammenhæng, at Enhedslistens projekt med PUDEMO skal ses, ikke mindst i arbejdet med at få situationen i Swaziland på dagsordenen i Europa og det sydlige Afrika, for også at kunne presset regimet udefra til at indføre demokrati kan øges på regimet.

Men for at dette kan realiseres, er det, som projektmålene anerkender, nødvendigt at styrke PUDEMO's økonomiske, kapacitetsmæssige, og kommunikative råderum. Og heri vil projektet med Enhedslisten komme til at spille en vigtig rolle.

Enhedslisten medlemmer får mulighed for at møde højtstående medlemmer af PUDEMO under Enhedslistens årsmøde, og senere på året vil PUDEMO's præsident, Mario Masuku, besøge Danmark og Enhedslisten.

For yderligere informationer om Swaziland, PUDEMO, eller projektet, samt for at deltage i Enhedslisten Swaziland-gruppes arbejde kontakt: Peter Kenworthy, konsulent på projektet: pechken[snabel-a]gmail.com
Thomas Eisler, ansvarlig for projektet og kontaktperson for Enhedslistens Swaziland-gruppe: thomas[snabel-a]eisler.dk

Eller læs mere på PUDEMO's Facebook-side
Og ungdomsorganisationen SWAYOCO's Facebook-side