Hvem er Enhedslistens venner?

Ved IU’s møde i d.13. april gik debatten ud på, Enhedslistens internationale relationer, og kriterierne for Enhedslistens venner ud i verden.
Efter en meget konstruktiv og spændende diskussion med opæg fra flere medlemmer, kom vi frem til følgende kriterier for Enhedslistens venner i verden:
 
 


Minimum kriterier for Enhedslistens samarbejde med organisationer/partier udenfor Europa

Politiske kriterier:

1.  Enhedslistens venner er Socialister og demokrater. I bevægelserne er der rum for socialister kan arbejde i. For os indebærer socialismen et brud med kapitalismen.

2.  Enhedslistens venner er imod alle former for undertrykkelse.

3.  Enhedslistens venner har en forståelse for landets oprindelige folks og minoriteters problematikker.

Viden/organisatoriske kriterier:
 
4.  Enhedslistens venner arbejder i de lande hvor vi har et minimum af aktivitet. (som udgangspunkt, men udelukker ikke at samarbejde udbredes i fremtiden)

5.   Enhedslistens venner har betydning og en vist styrke organisatorisk, parlamentariske eller i bevægelserne.

Ekstra kommentarer:
  • Enhedslistens venner vil indgå i former for regionalt samarbejde
  • Enhedslistens venner er i bevægelserne/ laver udenomsparlamentarisk arbejde
  • Økologi, miljø og klima er en del af deres politik
Emneord: