Klimakonference i Cochabamba


Enhedslisten var til stede ved Klimakonference i Cochabamba den forgangne uge. Her er en beretning:

Klimakonference i Cochabamba,v/ udsendte medarbejder Else.
Der var officiel åbning i dag af folkenes konference. Ban Ki Moon var der ikke selvfølgelig, men en repræsentant fra CEPAL læste en hilsen op fra ham, hvor han bød klimamødet velkomment, og udtrykte, at FN er kommet til mødet for at lytte. Alicia Bárcena, CEPAL, blev piftet ud, folk mente, det var hyklerisk efter Ban Ki Moons holdning til aftalen i København.
 Der var talere fra Alaska til Sydafrika, alle udtrykte at kapitalisme og bevarelse af Moder Jord ikke er forenelig.
 Willi Meyer fra EU parlamentet, europæisk venstre, fik stort bifald for hans klare tale om et andet Europa, der støtter tankerne bag klimakonferencen.
 Eduardo Galeano kunne ikke komme, men sendte en hilsen til konferencen, hvor han gav sin støtte til oprettelse af klimadomstol og andre konkrete tiltag - håb om der blev talt lidt og handlet meget.

 De 17 temagrupper arbejder støt for at ende op med forslag, der bliver præsenteret onsdag eftermiddag. Der var sidst i marts et formøde med folkelige bevægelser i Bolivia, så der lå et boliviansk forslag til hver af emnegrupperne. Desuden blev der i forberedelsesperioden sendt virtuelle indlæeg.
 Den indianske bondebevægelse CONAMAQ har nedsat en arbejdsgruppe 18, som ikke har fået lov at være del af konferencen. Deres forslag er også at arbejde med de miljøproblemer, der er i Bolivia. Det gør de så i et lokale uden for området, men dog et sted hvor alle kommer forbi. Der arbejdes med konkrete sager, dæmninger, store veje der ødelægger naturområde mm.
 Der er gode paneler - i dag om emnet "Strukturelle årsager til klimaforandringen" med kendte personligheder, faglige eksperter, politikere. Ecuador præsenterede deres klimapolitik, hvor de blandt andet har besluttet at lade 20% af deres olie blive under jorden ofr at beskytte naturen.
 USA har frataget den klimastøtte på 2,3 mio dollars der var tilegnet Ecuador, fordi de ikke skrev under på aftalen i København. Ecuadors regering siger: vi vil give USA en støtte på 2.3 mio dollars, hvis de skriver under på Kyoto-aftalen. Dem kan de bruge til udvikling af renere industri. Og vi mener det!
 Gode vibrationer og masser af liv er der omkring hele konferencen. Lad os håbe det fører til noget konkret.
 Gode hilsner fra Cochabanba
 
Klimakonference i Cochabamba afslutter med krav til COP16 i Mexico
Klimakonferencen i Cochabamba sluttede efter tre dages intensivt arbejde med stort folkemøde på stadion i Cochabamba.
Evo Morales sagde i tale ved afslutningsceremonien, at nu kommer folkenes næste kamp: at sikre at aftalerne fra Klimakonferencen i Cochabamba bliver taget i betragning på FNs næste klimamøde i Cancún, Mexico, i december 2010. Venezuelas præsident, Hugo Chávez, bakkede ham op og sagde, at klimaeksperter fra ALBA-landene vil gå i gang med at forberede indsatsen i Cancún.

Folkenes Aftale
17 arbejdsgrupper har under konferencen arbejdet med temaer omkring klimaændring. Konklusionerne fra arbejdsgrupperne og efterfølgende plenarier blev samlet i Folkenes Aftale, der omfatter forslag og krav vedrørende alle temaerne.
Aftalen fastslår, at det kapitalistiske system, der stræber mod vækst, forbrug og markedliggørelse af alt: jord, vand, biodiversitet og selve livet er den grundlæggende årsag til klimaforandringer og uforenelig med planetens overlevelse.
Aftalen i København afvises som illegitim. Det kræves, at COP 16 i México vedtager en fortsættelse af Kyotoaftalen 2013 – 2017, hvor de industrialiserede lande forpligter sig til reduktion af CO2 udslip på mindst 50% i forhold til 1990 niveauet, uden anerkendelse af handel med CO2 eller andre måder at undslippe en real reduktion af drivhusgasser.
Det anses for nødvendigt at skabe en tilpasningsfond, for at udviklingslandene kan imødegå konsekvenserne af klimaforandringerne. Fonden skal styres suverænt af landene selv.
Definitionen af skove i FNs rammekonvention om klimaændringer , som inkluderer plantager er uacceptabel. Markedsmekanismer som REDD ( Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) afvises som overgreb mod folkenes og nationalstaternes suverænitet og ret til oplyst samtykke.
De forurenende lande er forpligtet til at overføre økonomiske og teknologiske ressourcer til restaurering og vedligeholdelse af regnskove. Det skal være en direkte bistand, der ikke tages fra den aftalte udviklingsbistand til udviklingslandene, og aldrig i form af CO2 kompensation.
Om klimaflygtninge siges det at der i 1995 ansloges at være 25 mio klimaflygtninge. Det anslås der i dag kan være 50 mio. De udviklede lande skal tage ansvar for klimaflygtninge og give dem opholdstilladelse. Det skal sikres gennem internationale aftaler, der anerkender definitionen klimaflygtning.
Finansiering til udviklingslande til at imødegå klimaændringer skal være mindst 6% af BIP årligt. Det anses for realistisk, da landene bruger noget tilsvarende til forsvar og gav 5 gange så meget for at redde banker og spekulanter under krisen. Der skal skabes en mekanisme, så der aflægges regnskab til COP (FNs klimarammekonventions styrende organ) med betydelig deltagelse af udviklingslandene.
 
Der kræves oprettelse af international klima- og miljødomstol, der kan dømme og sanktionere stater, virksomheder og enkeltpersoner, der ved aktiv handling eller undladelse forurener og forårsager klimaændringer. Dette krav stilles fordi det er set at de udviklede lande ikke opfyldt aftaler og forpligtigelser indebåret i FNs klimarammekonvention og Kyoto-aftalen uden at der har medført nogen form for sanktion.
Det anses for nødvendigt at gennemføre en global folkeafstemning om 5 spørgsmål: niveau af emissionsreduktion hos de udviklede lande og transnationale firmaer, de udviklede landes finansiering, oprettelse af international klimadomstol, nødvendighed af Universal erklæring om Moder Jords Rettigheder, nødvendighed af at ændre det kapitalistiske system.
Der opfordres til at lave en Global folkebevægelse for Moder Jord for at sikre at denne aftale bliver ført ud i livet, samt at denne første folkenes klimakonference bliver fulgt af klimakonference i 2011.

Arbejdsgruppe 18
CONAMAQ, en organisation der organiserer især oprindelige folk fra højlandet, sammenkaldte i forbindelse med konferencen til en arbejdsgruppe, der behandlede miljøproblemer i Bolivia og andre latinamerikanske lande. Den bolivianske regering var imod at inkludere dette tema i konferencen, men endte med at acceptere gruppens tilstedeværelse – dog uden for konferenceområdet, ligesom gruppens konklusioner heller ikke blev taget med i konferenceprogrammet.
Ikke desto mindre havde Gruppe 18 et centralt beliggende lokale, hvor mange konferencedeltagere gik ind og lyttede til beretningerne om miljøproblemer med minedrift, vejanlæg gennem regnskove i Bolivia, Ecuador, Peru og andre lande.
Enkelte af gruppens synspunkter er taget i betragtning i Aftalen, såsom at regeringerne skal eliminere skovkoncessioner, støtte konservering af olie under jorden og øjeblikkelig standse olieudvinding i regnskovområder.

Indsamling til USA
Ecuadors regeringsrepræsentant på konferencen opfordrede til at starte en kampagne for at få USA til at underskrive Kyoto –aftalen. USA har frataget Ecuador en aftalt støtte på 2.5 mio dollars, fordi de ikke har skrevet under på den såkaldte Aftale i København. Nu siger Ecuador, at de vil give USA 2.5 mio dollars, hvis de skriver under på Kyotoaftalen og opfordrer andre lande til at give et bidrag, for at animere USA til at underskrive.
USA har i øvrigt også skåret hjælpen til Bolivia ned med 3.5 mio dollars, ifølge Bolivias FN – ambassadør, fordi de ikke har underskrevet. Todd Stern, USAs klimaforhandler, udtalte til Washington Post, at de prioriterer de lande, som støtter aftalen.

Folk fra hele verden
Godt 35.000 deltagere var der i konferencen, fra 147 lande. Udover arbejdsgrupperne var der en lang række paneler og masser af såkaldte selvorganiserede aktiviteter organiseret af politiske grupper, kunstnere, aktivister. Der var også paneldeltagere, der organiserede ekstra paneler som Naomi Klein, der sammen med andre organiserede et panel om Sikkerhed, militarisering og klimaforandringer.
Der var festivalstemning uden for universitetet hvor mange de fleste aktiviteter foregik: med boder, teater, musik. Dog uden øl.

Hørt i panelerne:
”De vil gøre os til skovvagter for den første verden, mens de fortsætter med at ødelægge naturen”, Alvaro García Linares, vicepræsident i Bolivia
”Jorden kan overleve uden mennesker, vi kan ikke overleve uden jorden” Evo Morales
”Hvad der rystede mig mest i København var at høre repræsentanter fra Stillehavsøerne være nødt til at forhandle, og det er deres overlevelse, det drejer sig om. USA har mere skyld nu, Bush troede ikke på klimaforandringer, Obama ved, det er rigtigt” Naomi Klein
 
Emneord: