Institut for Flerpartisamarbejde

Ny lov giver danske partier ansvar for at dele penge ud til demokratistøtte for partier i udviklingslande. Vi har organiseret en intern bestyrelse og skal nu i gang med arbejdet på vores måde.

Af Eva Flyvholm, International medarbejder

Der sker nye ting for Enhedslisten på det internationale område. Ny lov om Institut for Flerpartisamarbejde betyder, at vi de kommende år skal køre demokratiprojekter med samarbejdspartnere i udviklingslande. Det kan vi søge penge til, præcis hvordan bliver afklaret i løbet af de næste måneder, og så skal vi kunne rykke hurtigt. Derfor har hovedbestyrelsen lige inden sommerferien godkendt en intern bestyrelse i Enhedslisten, der skal lave udspil til kommende projekter og samarbejdspartnere fra udviklingslande og være baggrundsgruppe for Frank Aaen, der sidder som Enhedslistens repræsentant i den store bestyrelse for hele instituttet.

Demokrati på vores måde

Som det eneste parti stemte vi imod lovforslaget om det nye institut, fordi vi ikke tror på, at partistøtte og eksport af den danske model er den bedste måde at udvikle demokrati. Derfor var det også tæt på, at vi ikke fik tildelt en plads i instituttets bestyrelse. Men det blev heldigvis fikset. Det er afgørende, at vi har indsigt i arbejdet, og mulighed for at påvirke det. Demokrati handler, for os, om at sikre mennesker reel indflydelse og deltagelse. Befolkningen i de enkelte lande skal støttes i deres indsats for demokrati, og skal selv kunne bestemme over deres politiske system. I de indledende diskussioner, vil vi derfor understrege at reelt demokrati ikke kan opnås ved at eksportere vores system. Vi vil også arbejde for mest mulig åbenhed om instituttets arbejde.

Forankring i Enhedslisten

Arbejdet med flerpartistøtte skal forankres i Enhedslisten. Den interne bestyrelse er i gang med at snakke med folk og udvalg i Enhedslisten, der har erfaringer med internationalt samarbejde og solidaritet. Vi tager også fat i kontakter i og udenfor Danmark og en række organisationer, der er vant til at arbejde med demokratudvikling i udviklingslande. Vores mål er at være så godt rustet til projektet, at både vi og vores kommende samarbejdspartnere kan styrke en socialistisk og demokratisk dagsorden.

Enhedslistens interne bestyrelse:

  1. Frank Aaen (Enhedslistens repræsentant i IFS bestyrelse)
  2. Eva Flyvholm (International medarbejder)
  3. Rune Lund (Hovedbestyrelsens internationalt ansvarlige)
  4. Thomas Eisler (Hovedbestyrelses medlem)
  5. SUF ledelse indstiller en person
  6. Jørgen Randløv Madsen (Internationalt udvalg)
  7. Maria Brendler (Ekspert indstillet af IU)
  8. Flavia Oregon (Internationalt udvalg)
  9. Inger v. Johansen (Palæstina gruppen)
  10. Hans Aalborg (Latinamerika gruppen)

Fakta

Institut for flerpartisamarbejde: Den 20. maj vedtog Folketinget lov om Institut for Flerpartistøtte (IFS). Der er nedsat en bestyrelse for Instituttet med 15 medlemmer fra organisationer og politiske partier, herunder Frank Aaen. Bestyrelsen er i gang med at lægge retningslinjer. Instituttet skal uddele 75 mio. kroner fordelt på partier og puljer de næste tre år. Enhedslisten vil sandsynligvis få to mio. kroner til projekter. Vi stemte imod lovforslaget, fordi vi ikke mener det er den bedste måde at lave demokratiudvikling. 

Emneord: