Nyt fra Latinamerikagruppen: Møde med Partido dos Trabalhadores, Det Brasilianske Arbejderparti, internationale sekretariat

Den 8. juli 2010 havde medlemmer af IU og Latinamerika-gruppen et møde med en repræsentant fra Partido dos Trabalhadores (PTs), Det Brasilianske Arbejderparti, internationale sekretariat, Maristela Monteiro Pereira. Besøget var en del af en rundtur til forskellige europæiske lande for at udvide PTs kontakter her i området (det andet medlem i rundturen var ledende medlem af det internationale sekretariat, Walter Pomar, der samtidig er ansvarlig for samarbejdet i Foro Sao Paulo) og var i Danmark koordineret af en herboende brasilianer. Dette besøg foregik samtidig forud for det kommende præsidentvalg i Brasilien (3. og evt. anden runde 31. oktober), hvor Dilma Rousseff skal søge at efterfølge Lula, der efter to perioder på posten ikke stiller op igen.

I Danmark havde hun yderligere haft møder med Socialdemokratiet og SF. Med Enhedslisten havde hun dagen forinden haft et møde i Folketinget med Frank Aaen (så i en vis forstand var der tale om et dobbeltmøde). Rundt om i Europa har PT haft direkte relationer til socialdemokratiske partier som ex. PSOE i Spanien, og i Danmark har der (tidligere?) været kontakt til dele af fagbevægelsen (PT udspringer af den brasilianske fagbevægelse).

I modsætning til mange andre latinamerikanske partier finder PT det vigtigt meden aktiv indsats for at udvide sine kontakter i Europa - medens mange andre partier holder sig tilbage herfra grundet den aktuelle 'præfascistiske konjunktur', der samtidig har efterladt venstrefløjen svækket i det meste af Europa.

PT er en yderst central brik i forståelsen af udviklingen i Latinamerika de sidste 20 år, hvor venstrefløjen har vundet meget frem i en række lande. PT har et udspring i sociale bevægelser og vundet frem som politisk parti (+ 300.000 medlemmer), der i dag er det største i Brasilien. De har et udvidet samarbejde med and politiske venstrepartier i Latinamerika gennem Foro Sao Paulo dannet i 1990. Samtidig har de nu siddet ved regeringsmagten i to perioder, har arbejdet for et omfattende samarbejde med andre lande i Latinamerika gennem bl.a. MERCOSUR og UNASUR, har været en konstant udfordring til USA hegemoni i området, og samtidig er Brasilien blevet en internationale supermagt. Sideløbende har der været en levende teoretisk debat, der har kunnet baseret sig bl.a. på relationerne mellem sociale bevægelser, politisk parti og regeringsmagt – og derfor langt mere levende end tilsvarende debatter i Danmark – som er interessant for os at kende og eventuelt forholde os til.

Maristela gennemgik den interne opbygning i PT, og lagde her vægt på eksistensen af forskellige organiserede politiske tendenser. Hun gennemgik også de forskellige politiske partier op til valget i oktober. Hun gjorde også opmærksom på Fundação Perseu Abramo, der fungerer som debatforum, udvikler politik og intellektuelle processer; denne instans samler aktivt politiske aktører fra hele Latinamerika i relevante debatter og kan være et relevant forum til at drage ind i en international udveksling af partierfaringer.

Slutteligt fremførte hun, at PT ønsker at benytte det kommende præsidentvalg i oktober som udgangspunkt for en større international udveksling af erfaringer. PT inviterer derfor internationale kontakter – og hermed også os – til at sende repræsentanter til Brasilien forud for valget; de agter at udarbejde et program til præsentation af situationen i Brasilien, PTs fremskridt og aktuelle diskussioner for alle inernationale besøgende/gæster.

På denne baggrund er det relevant for Enhedslisten med en direkte kontakt til PT. På baggrund af deres erfaringer med samarbejde med andre partier i Latinamerika og deres egne kontakter rundt om i verden er det relevant at diskutere mulige emner for vores kommende flerparti-støtte. Selv om vi ikke har personer, der direkte arbejder med Brasilien, skal specielt Latinamerika-gruppen se, hvorledes vi bedre kan få hold på 'erfaringerne' fra Brasilien; her er det bl.a. umiddelbart relevant at gøre noget for at udbrede Emir Saders politiske-teoretiske arbejder. Deltagelse i aktiviteterne for internationale besøgende omkring valget til oktober er meget oplagt, og vi vil i første omgang se, hvilke medlemmer der på det tidspunkt befinder sig i nærheden af Brasilien.

10. juli 2010. haa.

Til den mere politisk nysgerrige kan anbefales flg. tekster cirkuleret i LA-gruppen:

1. Immanuel Wallerstein: Ancient Dilemma of the Left: The Case of Brazil - en reference til forskellige tendenser i og omkring PT.

2. Emir Sader: El desafío teórico de la izquierda Latinoamericana. La orfandad de la estrategia (PDF - 109 KB) eller her. - Sader er ledende marxistisk teoretiker, her med et uddrag fra hans seneste bog (netop udkommet på spansk: El nuevo topo. Los Caminos de la Izquierda Latinoamericana, og under udgivelse på engelsk: The New Mole: Paths of the Latin American Left  på Verso).

3. Valter Pomar: Las diferentes estrategias de las izquierdas latinoamericanas - V. Pomar er medlem af PTs internationale sekretariat og sekretær for Foro Sao Paulo-samarbejdet.

4. Et hæfte på spansk om PTs internationale politik (indehaves i trykt kopi, men kan ikke finde henvisning på nettet)

Emneord: