Honduras-aktiviteter i Enhedslisten

Som forberedelse af aktiviteter omkring Honduras i 2012 vil vi bringe referencer til nogle mere
lettilgængelige artikler i den kommende tid.

Det engelske Guardian havde i en kommentar den 21. februar om den voldsomme fængselsbrand
i februar denne artikel, der ser på konteksten for volden i Honduras i dag.

Emneord: