Vi har brug for jeres støtte, siger Enhedslistens partner i Swaziland

Af Peter Kenworthy, konsulent på Enhedslistens DIPD-projekt med PUDEMO, Swaziland 

"Når folk hører om Swaziland, er det om naturen, om at vi har verdens højeste antal Aids-ramte per indbygger, eller at næsten 70% af befolkningen lever for under en dollar om dagen. Men ikke om vores kamp for demokrati. Vi har brug for støtte og solidaritet fra Danmark og det internationale samfund til denne kamp", fortæller Mario Masuku - præsident for det lille enevældige monarki Swazilands største illegale parti, People's United Democratic Movement (PUDEMO).

PUDEMO er en bred politisk bevægelse der blev stiftet i 1983 for at kæmpe for flerpartidemokrati og social og økonomisk retfærdighed i Swaziland. Enhedslisten har et partnerprojekt med PUDEMO igennem Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD) der bl.a. søger at sætte situationen i Swaziland på dagsordenen i Danmark, for også at kunne presset regimet udefra til at indføre flerpartidemokrati.

Mario Masuku besøgte i denne forbindelse Danmark i midten af juni for blandt andet at skaffe støtte til PUDEMO og demokratibevægelsen i Swazilands kamp for flerpartidemokrati, og for at opfordre Danmark og EU til at kræve sine egne menneskerettighedstraktater og partnerskabsaftaler der gælder i forholdet til lande som Swaziland implementeret, såsom Cotonou-aftalen der blandt andet kræver overholdelse af menneskerettighederne og god regeringsførelse af Swaziland og de andre deltagerlande.

Han drøftede mulighederne for større pres på Swazilands regime med blandt andre folketingets formand, Mogens Lykketoft, og medlemmer af Enhedslistens folketingsgruppe, og talte ved flere offentlige møder. Og støtten fra Enhedslisten og Danmark er vigtig, fortæller Mario Masuku. "Vi vil befri os selv, men vi mener også at solidaritet fra lande som Danmark spiller en vigtig rolle".

En af de strategier som Mario Masuku fremhæver, er at agitere for et boykot af valget i Swaziland til september. "Valgene i Swaziland er ikke frie og fair", fortæller Mario Masuku. "Vi har derfor valgt ikke at deltage i dem". Alle partier er forbudt i Swaziland, og det er forbudt for partier at stille op til valg, kun dem der stiller op som enkeltpersoner kan vælges til landets parlament.

I stedet for har PUDEMO besluttet at uddanne civilsamfundet og befolkningen generelt om deres demokratiske rettigheder. "Og dette rækker også ud over selve valget. Vi vil lave lobbyarbejde lokalt, i regionen og internationalt", siger Mario Masuku.

I denne forbindelse ser Mario Masuku det som problematisk at Danmark efter al sandsynlighed vælger at stoppe al bistand til Swaziland, da dette arbejde, og meget af den borgeruddannelse som civilsamfundsorganisationer i landet som Foundation for Socio-Economic Justice udfører, for en stor dels vedkommende er støttet af Danmark. Danmark vurderer nemlig om et land kan modtage støtte fra Danida, udelukkende på basis af landets Bruttonationalindkomst (BNI) per indbygger, uanset om rigdommene i landet er meget ulige fordelt, som det er tilfældet i Swaziland.

Swazilands BNI har mærkeligt nok været estimeret af Verdensbanken til at være stærkt stigende igennem de seneste ti år, selvom landets økonomi er stagneret. Landets BNI er i øjeblikket lige over grænsen på 3228 US$ per indbygger, og eftersom Danmark er den største donor til demokratibevægelsen i landet igennem blandt blandt andet Enhedslisten og Afrika Kontakt, vil et eventuelt bistandstop have store konsekvenser for PUDEMO og resten af demokratibevægelsen.

For regimet mangler ikke penge og har ikke tænkt sig at overgive sig uden kamp, siger Masuku. "Swaziland er det land i verden der bruger flest penge på militæret per indbygger, mere end selv USA", fortæller han. "Swaziland har ingen ydre fjender, så det er meningen at dette skal bruges imod regimets indre fjende, demokratibevægelsen. Regimet betragter alle dem der taler dem imod som terrorister".

Men selv om regimet i Swaziland, og de embedsmænd der er med til at opretholde det, brutalt undertrykker alle forsøg på at stille spørgsmålstegn ved dets legitimitet, og udsætter demokratiforkæmpere for undertrykkelse, diskrimination, spionage, tæv, og tortur, fortæller Mario Masuku om små eksempler på medmenneskelighed hos disse, der er tegn på at støtten til PUDEMO findes langt ind i regimets egne rækker.

Et eksempel herpå var under en af de mange retssager imod ham, fortæller Mario Masuku. "Jeg var på vej til retsalen i en politivogn. En højtstående fængselsbetjent tilbød at tage mine håndjern af, men jeg afslog da han ville komme i problemer på grund af dette. Han insisterede dog, og tog dem af mig".

Et andet tegn på regimets mindskende legitimitet i befolkningen er befolkningens stigende mod til at tale kongen og hans magtfulde høvdinge imod. "Under et af de offentlige møder med kongen, som han holder med jævne mellemrum, stillede folk fra landområderne sig faktisk op og fortalte kongen at de ville have et andet system – at de ville have demokrati", fortæller Mario Masuku. "Det er vist aldrig sket før".

Adspurgt om udsigterne til demokrati i Swaziland, er Mario Masuku da også forsigtigt optimistisk. "Jeg tror vi vil se et gennembrud i vores levetid. PUDEMO har lagt grundstenene til bygningen af det højhus det skal blive til vores demokratiske samfund. Andre vil fortsætte, for vi må huske at vi alle kæmper for det samme mål".

I denne forbindelse takker Mario Masuku Enhedslisten for partnerskabet med PUDEMO. "Jeg tror at partnerskabet med Enhedslisten vil skabe resultater. Projektet er i gang, og jeg kan forsikre Enhedslisten om at vi vil gøre alt der står i vores magt for at det lykkes. Men demokratisering er en lang proces, så jeg håber at vores venskab og samarbejde med Enhedslisten vil vare ved".

Læs mere om Enhedslistens demokratiprojekt med PUDEMO her.

Læs mere om Mario Masuku her.

Læs mere om Swaziland her. 

Emneord: