EU-USA frihandelsaftale - initiativer og baggrundslæsning

Af Mads Barbesgaard, Udenrigspolitisk medarbejder

En update på Enhedslistens arbejde i forhold til EU-USA frihandelsaftalen, samt forslag til baggrundslæsning.

Initiativer

I løbet af efteråret har vi stillet en række spørgsmål (læs mere) og haft Ministeren i samråd omkring konsekvenserne af investeringskapitlet i Kommissionens lækkede forhandlingsmandat. Se samrådet herVi stiller fortløbende nye spørgsmål som forhandlingerne udvikler sig og planlægger en høring og en forespørgselsdebat. Desuden indgår der et oplæg om TTIP i EU-skolingsforløbet, der løber af stablen i Kbh til februar og der vil ligeledes være en artikel i februar-udgaven af rød+grøn om TTIPen. 

I december har vi haft en række møder med forskellige civilsamfundsorganisationer for at høre hvad de bekymrer sig om samt, hvorvidt og hvordan de vil arbejde med aftalen fremover. I slut-januar er der taget initiativ til et møde blandt kritiske organisationer mhp. et fremadrettet samarbejde, hvor vi også vil være repræsenteret. Herudover deltog vi i december i et strategimøde i Bruxelles med over 70 civilsamfundsorganisationer fra de øvrige medlemslande. Mødet gik ud på at koordinere modstandsarbejdet og der arbejdes pt på et fælles positionspapir, som organisationerne hver især kan bruge til mobiliseringsarbejdet. 

Baggrundslæsning