Udenrigsminister Martin Lidegaard på besøg i USA

Af Tue Magnussen, 

Udenrigsminister Martin Lidegaard har netop besøgt USA. Udover Ukraine-krisen ville han under besøget, hvor han bl.a. mødte den amerikanske udenrigsminister, promovere danske energipolitiske udspil. Man må håbe, at han overfor John Kerry også fik redegjort for, hvad han klogt sagde - i et interview 5. maj - nemlig, at Danmark fremover kun vil gå i krig på FN-mandat. Besøget fik ikke megen dækning i dansk presse så man må håbe at ELs udenrigspolitiske og menneskeretsforkæmpere stiller spørgsmål til besøgets faktiske indhold.

Martin Lidegaard nævnte desværre ikke - da han inden afrejse blev interviewet af DR - sit nylige initiativ til fornyet global indsats mod tortur – ambitiøst lanceret som "En verden uden tortur!", men det var forhåbentlig kun en forglemmelse. Netop fordi Danmark – som Martin Lidegaard med rette understregede - er Danmarks nære allierede bør et besøg også være en del af lanceringen af "En verden uden tortur!" – som jo i høj grad baseres på dialogmøder, som nævnt i mit indlæg i majnummeret af Rød+Grøn.

Jeg og ATSF, Anti-Torture Support Foundation, håber, at man i arbejdet og de påtænkte dialogmøder vil gå ud fra FN´s aktionsprogram om menneskerettigheder, "Freedom from Torture" vedtaget i 1993 - med et tydeligt dansk fingeraftryk fra bl.a. Inge Genefke, der for 40 år siden startede Rehabiliteringscentret for Torturofre, RCT

Der var god grund for Martin Lidegaard til netop at sætte menneskerettigheder på dagsordenen og diskutere f.eks. Guantánamo, dødsstraf og retsforfølgning af krigsforbrydelser i sin dialog med udenrigsminister John Kerry.

Tortur og andre krigsforbrydelser skal retsforfølges og straffes ifølge FNs konvention mod tortur. Da Barack Obama som en af sine første handlinger som nyvalgt præsident tog klar afstand fra tortur og bebudede, at Guantánamo-fangelejren hurtigt vil blive lukket, vakte det glæde verden over. Men Guantánamo-lejren eksisterer fortsat som en skamplet og et udtryk for, at menneskerettighederne blev det første offer i USA's erklærede kamp mod terror.
Obama skabte tillige håb om en retsforfølgning for Bush-tidens brug af tortur. Derfor er skuffelsen stor når præsident Obama har bestemt, at torturbødlerne går fri for straf.

Martin Lidegaard burde overfor Kerry understrege, at beslutningen om straffrihed til CIAs forhørsagenter er i klar modstrid med FN's konvention mod tortur. Konventionen pålægger alle lande, som har underskrevet og ratificeret konventionen, at retsforfølge tortur. Obamas beslutning underminerer derfor FN's konvention mod tortur. Når USA ikke selv tager skridt til en retsforfølgning, bør det internationale samfund gøre det.
Martin Lidegaard burde have benyttet samtalerne i Washington til at opfordre Obama-administrationen til at retsforfølge brugen af tortur og water-boarding.
Tidl. præsident Bush og andre ansvarlige bør komme for en domstol, som - hvis de kendes skyldige - kan dømme dem for deres krænkelser af menneskerettighederne.

Som erklæret foregangsland i arbejdet mod tortur bør den danske udenrigsminister bruge USA-turen til at opfordre Obama-administrationen til selv eller gennem FN at få undersøgt Bush-administrationens ansvar for tortur.
FN's konvention mod tortur understreger, at brug af tortur er en forbrydelse, som skal straffes og ikke forældes. Selv om en retssag måske ikke umiddelbart virker realpolitisk sandsynlig, bør der presses på for at få en undersøgelse gennemført.
I ATSF-fonden håber vi tillige, at Martin Lidegaard under besøget fik nogle acceptable svar fra Kerry om CIA's overflyvninger af Danmark i forbindelse med transport af terrormistænkte til hemmelige tortur-fængsler. Daværende udenrigsminister Per Stig Møller erkendte, at regeringens redegørelse ikke var fyldestgørende og Bush-administrationen nægtede at give klare svar.

Siden regeringsskiftet i 2011 synes sagen glemt i Danmark – men hverken i Europa eller globalt er den glemt. Med nye - og bedre - svar kan Danmark følge opfordringerne fra såvel FN, Europarådet og EU-parlamentet om, at der bør laves en uvildig undersøgelse af CIAs overflyvninger, herunder også overflyvningerne af Danmark og Grønland.

Man må håbe, at Martin Lidegaard fulgte folketingets beslutning og opfordrede USA til at tilslutte sig og ratificere Tillægsprotokollen til FN's konvention mod tortur, som gennem besøg i bl.a. fængsler søger at forebygge tortur.

Endelig ville det være godt – med Oklahoma-sagen som aktuel anledning - at minde Kerry om at dødsstraf – også i USA – bør afskaffes. Som det blev fremhævet på Amnesty Internationals 50-årsdag forleden: dødsstraf et levn fra middelalderen.
"Glemmer du, så husker ...." starter sangen.
Også i det internationale arbejde er det vigtigt, at EL fortsat husker bl.a. regeringen på menneskerettighederne, og at Folkeretten indebærer en pligt også for Danmark til at sikre at krigs- og andre menneskerettighedsforbrydelser bliver retsforfulgt.

Maj 2014