Skema til præsentation af projekt-idéer

Dette skema kan bruges i forbindelse med indsendelse af ideer og projektforslag til Enhedslistens brug af midler fra Institut for Flerparti Samarbejde (Danish Institute for Parties and Democracy - DIPD) og mailes til anne[snabel-a]enhedslisten.dk.
 

Skemaet er tænkt besvaret på ca. 1-2 sider. Det er muligt at indsende yderligere materiale, men vi lægger vægt på i første omgang, ud over inspiration, at få overblik til at afgøre om vi konkret skal afsætte ressourcer til at gå videre med projektforslag/idé. Vi vil i så fald kontakte jer igen for mere information og diskussion:

Indsender: (hvem du/I er, og kontaktmail. Hvis det har særlig betydning for gennemførelse evt. lidt om din/jeres baggrund)

Samarbejdspartner(e) /land(e): (navn på samarbejdsorganisation/er, evt. en kort beskrivelse, land)

Kontakter med samarbejdsorganisationen: (nuværende og tidligere kontakter f.eks. tidligere projektsamarbejder, rejser, personlige kontakter, etc.)

Hvorfor det er relevant at støtte denne organisation med henblik på demokratiudvikling situationen i landet: (Politiske motiver til at støtte organisationen, særlige styrker hos organisationen, særlige trusler mod organisationen, hvorfor et samarbejde vil have betydning, etc.)

Hvorfor det er relevant at støtte denne organisation med henblik på Enhedslistens politiske arbejde i Danmark: (Ex opinionsarbejde, informationsarbejde, mobilisering, hvad Enhedslisten kan lære af et samarbejde)

Specifikke projektidéer: (Ikke nødvendigt, men hvis projektidéer allerede er der må de gerne nævnes, ex emneområde (ligestilling, kvinder, miljø, etc.), type af projekt (konferenser, udveksling), etc.)

Andre ting, der gør ideen/projektet vigtigt og muligt: (Jeres specifikke ressourcer, evt. samarbejdsmuligheder med andre organisationer, etc.)