SUF starter samarbejde med Ung Vänster

Af SUFs Internationale Gruppe 

I december 2012 modtog International Gruppe en lidt uventet, men meget interessant venneanmodning. Vi blev inviteret til at deltage i Distriktsårskonferense for det svenske ungdomsparti Ung Vänster i Storstockholms distrikt. Den invitation tog vi imod, og i begyndelsen af februar sendte vi derfor en repræsentant mod svenskens hovedstad.

Ung Vänster, som på lige fod med SUF kalder sig for revolutionære socialister, er en tudsegammel ungdomsorganisation. Den har netop i år holdt 110-års jubilæum og har i løbet af det forgangne århundrede genopfundet sig selv et utal af gange. Oprindeligt var det ungdomsafdelingen af det svenske Socialdemokrati – vel at mærke dengang socialdemokraterne var seje. Siden da har organisationen splittet op og samlet sig igen under forskellige navne et utal af gange, indtil den i 1991, efter Murens fald, antog det navn, den har i dag.

I Sverige er der, modsat i Danmark, kun ét større parti, der ligger til venstre for socialdemokraterne. Dét parti hedder Vänsterpartiet, og det blev oprettet af den daværende ungdomsafdeling af Socialdemokratiet, det nuværende Ung Vänster, sammen med partiets venstrefløje tilbage i 1917. I dag ligger Vänsterpartiet nogenlunde og favner de vælgere, der i Danmark ville stemme enten SF eller Enhedslisten.

Vänsterpartiet og Ung dækker altså noget bredere på den svenske venstrefløj, end Enhedslisten og SUF gør på den danske. De har desuden traditionelt haft henholdsvis SF og SFU som deres naturlige samarbejdspartnere i Danmark. I den seneste tid har der dog for både Vänsterpartiet og Ung Vänster været en gradvis nyorientering væk fra SF og SFU og i retning af Enhedslisten og SUF. Det udspringer naturligt af SF og SFUs højredrejning gennem de seneste år og er blandt andet kommet til udtryk som deltagelse på hinandens kongresser. For SUF var det i denne forbindelse dog første gang, at vi blev inviteret til Sverige.

Besøget fandt som sagt sted i forbindelse med Distriktsårskonferencen i Storstockholms distrikt. I Ung Vänster svarer distrikterne til regionerne i SUF, men de spiller en væsentligt større rolle i organisationen. En invitation til konferencen i Storstockholm, det største distrikt i organisationen, er derfor en invitation til en konference, der i vigtighed kun overgås af de nationale kongresser.

Efter deltagelsen på konferencen i Stockholm modtog vi også en invitation til netop deres nationale kongres, der løb af stablen i Kristi Himmelfartsferien. Vi prioriterede dog i SUFs International Gruppe ikke at sende én eller flere repræsentanter til endnu en kongres, da vi allerede inden havde brugt en rigtig god del af SUFs budget til internationale aktiviteter. I stedet lavede vi en videohilsen på vores landsmøde der fandt sted weekenden inden Kristi Himmelfartsferien – d. 3-5. maj. Den blev taget vel imod i Linköping, hvor svenskerne holdt deres kongres, og vi håber at de vil kvittere med en til vores andet årlige stormøde, Aktivitetsmødet, i slutningen af året. Indtil da vil vi holde kontakten med dem ved lige, og gøre hvad vi kan for at etablere og støtte samarbejde om relevante og konkrete projekter.

Konkrete områder, det kunne være interessant at erfaringsudveksle med dem på, er feminisme, anti-racisme og uddannelsespolitik. I Ung Vänster uddanner de internt i organisationen instruktører i feministisk selvforsvar, der fysisk og psykisk skal gøre piger og kvinder i stand til at forsvare sig mod sexisme. På det anti-racistiske plan har Ung Vänster siden nytår ført kampagnen "Riv murarna" mod den flytningepolitik, som Sverige får presset ned over sig gennem EU (Ung Vänster er som SUF EU-modstandere). De har i den forbindelse samlet 50.000 svensker kroner ind til at støtte asylansøgere. Derudover har de været del af en succesfuld kampagne mod myndighedernes identitets-tjek i Stockholms metro i jagten på illegale indvandrere. På uddannelsesområdet har Ung Vänster og Vänsterpartiet et tæt samarbejde med Vänsterns Studenterförbund, der er en revolutionær socialistisk studenterorganisation. Et lignende parløb eksisterer ikke i Danmark, og udveksling af erfaringer omkring den måde at føre studenterpolitik vil derfor ligeledes være et nærliggende samarbejdspunkt for os som ungdomsorganisationer.

Alt i alt bliver det spændende at se, hvad SUF og Enhedslistens forhold til henholdsvis Ung Vänster og Vänsterpartiet udvikler sig til i løbet af de kommer år. Og så har vi ikke engang nævnt Norge, hvor deres pendanter til Socialdemokraterne og SF ligeledes kører et tæt parløb for at fastholde regeringsmagten med en tilsvarende højredrejning til følge. Der er altså i det store hele lagt op til nykonstellationer i skandinavisk politik i de kommende år. Emneord: