Inspiration fra LA

FORELÆSNING RAFAEL CORREA, Berlin, april 2013.

Der er på det seneste i Enhedslisten (ex. beslutning i HB) efterlyst mere konkrete bidrag til udveksling af erfaringer med andre lande, specielt de latinamerikanske landes erfaringer med krisepolitik og en mere uafhængig politik. Her følger et aktuelt og centralt bidrag, der i stor udstrækning veksler mellem elementer fra Europa og fra Latinamerika.

Emneord: