DONGs colombianske forbindelser

DONG importerer kul fra en virksomhed i Colombia, der er beskyldt for grove menneskerettighedsbrud og miljøovertrædelser. Enhedslisten kræver svar fra finansministeren på, hvordan han vil sikre, at danske hjem ikke får varme og lys på bekostning af menneskerettigheder og miljø i Colombia.

Emneord:

Massive nedskæringer på udviklingsbistanden

af Anne Rehder, International medarbejder i Enhedslistens

Regeringens massive nedskæringer er en historisk katastrofe for udviklingsbistanden, der vil medføre alvorlige konsekvenser for det danske bidrag til fattigdomsbekæmpelse og indsatsen for en mere fredelig og bæredygtig demokratisk udvikling. Nedskæringerne rammer både Danmarks historiske partnerlande, de danske civilsamfundsorganisationer og de multinationale indsatser via FN. Nedskæringerne på udviklingsbistanden vil også få konsekvenser i de meget omdiskuterede nærområder.

Emneord:

Parti de Gauche: ”Vores program er uforeneligt med EU”

af Henrik Bang Andersen, medlem af Enhedslistens Europa Politisk Udvalg

PARTI KONGRES: Franske Parti de Gauche ønsker brud med EU. Ifølge partiet er et solidarisk og demokratisk Europa uforeneligt med EU. De nuværende rammer og styrkeforhold indenfor EU umuliggør ethvert håb om en radikal ny-orientering af politikkerne i Europa og et stop for den tyske nedskæringspolitik.

Emneord:

Demokrati på et sølvfad

Af Peter Kenworthy, Afrika Kontakt

"Da vi fik vores uafhængighed fra England i 1968, blev det givet til os på et sølvfad. Befolkningen i Swaziland behøvede ikke at kæmpe for deres frihed, og forstod ikke hvad demokrati var", fortæller Linus Mavimbela. Fem år senere erklærede Swazilands konge undtagelsestilstand i landet, forbød politiske partier og lavede landet om til et repressivt enevældigt monarki.

Emneord:

EUs krav til Grækenland

Her er oversigt over EUs krav. De vil medføre 5 procents recession i BNP og fastholde Grækenland i krise. Den græske regering har i stedet foreslået at hæve selskabsskatten, men det har EU afvist.

 

 

Bliv valgobservatør i Tyrkiet 5-9. juni

Søndag den 7. juni afholdes parlamentsvalg i Tyrkiet. De progressive kurdere og venstrefløjen er gået sammen i HDP for at passere spærregrænsen på 10%. Hvis det lykkedes vil det fratage Erdogan muligheden for at få vedtaget en endnu mere autoritær grundlov. Derfor er valget utroligt vigtigt, ikke bare for kurderne, men for hele Tyrkiets fremtid.

Emneord: