Enhedslistens Styregruppe for Internationalt Partisamarbejde

Enhedslistens Styregruppe for Internationalt Partisamarbejde arbejder med at koordinere Enhedslistens arbejde med Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD) og administrere de midler for partisamarbejde som tilfalder Enhedslisten.

DIPD dannedes i 2010 for at fordele udviklingsmidler gennem de politiske partier. Enhedslisten stemte imod loven om oprettelsen af instituttet, men er med til at fordele midlerne og forsøger at påvirke arbejdet. Vores udgangspunkt er, at demokrati handler om at sikre mennesker reel indflydelse og deltagelse. Vi ser det også som en grundsten i demokratiopbygning, at det er befolkningen i de enkelte lande, der skal støttes i deres indsats for demokrati og opbygning af deres politiske system. Reelt demokrati kan ikke opnås ved at eksportere den danske model.

Vi lægger vægt på at støtte projekter der involverer sociale aktører og bevægelser, og at styrke offentlige og demokratiske projekter, såvel som at sikre, at erfaringer fra samarbejdspartnere bliver kendt i Danmark.

Styregruppen nedsættes af hovedbestyrelsen én gang om året. Nogle repræsentanter er selvskrevne i kraft af deres ehrverv, andre indstilles af Internationalt Udvalg og SUF.

Sammensætning af styregruppen:

1. Christian Juhl (Enhedslistens repræsentant i DIPDs bestyrelse)
2. Mikael Hertoft (HB's internationalt ansvarlige)
3. Astrid Østergaard Andersen (HBs internationalt ansvarlige)
4. Maria Brendler (Indstillet af IU)
5. Claus Thure Hastrup (Indstillet af IU)
6. Julie Wettterslev - suppl. Henrik Hansen (IU's koo-gruppe)
7. SUF ledelse indstiller en person
8. Hans Aalborg (Latinamerikagruppen)
9. Inger v. Johansen (Palæstinagruppen)
10. Thomas Eisler (Swazilandgruppen)
11. Morten Nielsen
12. Esmer – suppl. Asbjørn (Kurdistangruppen)

Uden stemmeret:
13. Flavia (International koordinator)
14. Emil (Palæstina)

 

Har du idéer til et projekt?

Vi modtager gerne ideer til partier og organisationer Enhedslisten kunne støtte i udviklingslande. Perspektivet er at støtte demokratiudvikling og en venstreorienteret politisk dagsorden.

Har du projektidéer, udfyld et idéskema efter denne skabelon og send til os.

Kontakt styregruppen ved at skrive til Enhedlistens internationalt koordinator, Flavia Oregon, på flavia[snabel-a]enhedslisten.dk, tlf: 24623028