Honduras

I juni 2009 var der statskup mod præsident Manuel Zelayas regering i Honduras. Det skabte en omfattende modstand blandt mange organisationer og bredt i befolkningen og blev udgangspunkt for en modstandsbevægelse, der resulterede i dannelsen af Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) og senere af partiet LIBRE.

Den umiddelbare opgave for modstandsbevægelsen var at omvælte statskuppet og opnå præsidentens tilbagevenden. I specielt den første periode efter kuppet blev dette fulgt af omfattende mobiliseringer - de største som er set i landets historie – sammen med en begyndende organiseringsproces over hele landet, på departements- og kommunalt plan.

FNRP

FNRP har defineret sig som en politisk og socialt bred organisation, der søger at skabe en omformning af sociale, økonomiske, politiske og kulturelle strukturer, og omdrejningspunktet har været sammenkaldelsen af en grundlovsgivende forsamling til at udstikke rammerne for en fornyelse og demokratisering af landet. Som en konsekvens af ovenstående har Fonten dannet et opstillingsberettiget parti LIBRE, Libertad y Refundación. Dette skridt har naturligvis medført at diskussioner med henblik på en afklaring af strategi og taktik har fået fornyet energi.

Med Zelayas tilbagevenden i maj 2011 er nye muligheder åbnet. Fronten satser på kort sigt på en politisk opbygning og overtagelse af magten gennem deltagelse i kommende valg i november 2013 og gennem en grundlovsgivende forsamling. Centrale krav er retten til jord og rettigheder

til bønderne, de faglige rettigheder, studenternes rettigheder, og forsvaret for menneskerettighederne, for suverænitet og retten til naturressourcer

ne. Det er ligeledes en proces med inddragelsen af kvinder og en række af de indfødte folk.

Det er bemærkelsesværdigt at stillet over for en meget voldsom undertrykkelse, herunder den selektive udryddelse af mange medlemmer, har Fronten fastholdt en fredelig og demokratisk linje hele tiden.