Irakere rejser sagen mod den danske stat

af Cæcilie Andersen praktikant på Christiansborg, Forsvars- og udenrigspolitik. 

23 irakere har lagt sag an mod den danske stat fordi de under den dansk ledet Green Desert operation, i november 2004, i Basra i Irak blev slået og sparket af irakisk militær og politi under anholdelse mens danske soldater så på uden at gribe ind. Efterfølgende blev de tilbageholdt i 70 dage hvor de blev udsat for vold og tortur af irakisk politi. De første 11 lagde sag an mod staten i 2011, siden er der kommet 12 mere til. Sagsøgernes erstatnings krav er på 50.000 kr. per sagsøger.

Derudover ønsker sagsøgerne at få oprejsning ved en officiel undskyldning fra Den danske stat. Sagsøgerne har søgt om fri proces for retssagen, at få fri proces betyder at en borger kan føre en retssag uden omkostninger. Det er staten der yder økonomisk bistand med henblik på at sikre adgang til domstolene. Civilstyrelsen afslog i september 2012 at i møde komme ansøgningen om fri process. Afgørelsen er nu anket til processbevillingsnævnet. Den danske stat har nu, gennem afgørelse fra Østre landsret, krævet en sikkerhedsstillelse på 40.000 dk kr pr sagsøger og forældelse på søgsmålet. De 23 irakere er ikke i stand til at stille med så mange penge, derfor afventer de svar fra procesbevillingsnævnet før sagen kan fortsætte. Hvis procesbevillingsnævnet imødekommer ansøgningen om fri proces bortfalder kravet om forældelse også.

Det gør Enhedslisten

Enhedslisten er meget uforstående over at staten ikke vil til bunds i sagen og give sagsøgerne den oprejsning de fortjener. Derfor indkaldte vi forsvarsminister Nick Hækkerup til samråd i forsvarsudvalget d. 5. februar for at få en redegørelse af hvorfor den danske stat har krævet sikkerhedsstillelse og forældelse i sagen, da dette både er usædvanligt og strider mod FNs tortur konventioner. Justitsministeren havde i den forbindelse skrevet en udtalelse som forsvars minister Nick Hækkerup læste op. Justitsministerens centrale argument er at selvom FN har anbefalet Danmark at strafansvar ikke bør kunne forældes i tortursager, så gælder det ikke i denne sag da det er en civilretslig erstatningssag. Denne holdning er i modstrid til anbefalingerne fra FNs torturkommission, der fastslår at lande bør sikre oprejsning til torturofre og dermed en retssag. Enhedslisten har fået juridisk hjælp fra Dignity, Dansk Institut mod Tortur (tidligere RCT). Dignity har, på baggrund af samrådet den 5. februar, skrevet bemærkninger til justitsministerens udtalelse. De påpeger at ifølge dansk grundlov har alle ret til at få prøvet deres sag overfor domstolene og når det i denne forbindelse er en sag mod den danske stat som drejer sig om alvorlige menneskerettighedskrænkelser og personskade bør staten gøre hvad de kan for at de 23 irakere får oprejsning. Sikkerhedsstillelsen gør i dette tilfælde mulighederne for at sagen kommer for en domstol meget små og dette burde ikke kunne lade sig gøre i Danmark. Derfor har Enhedslisten indkaldt til endnu et samråd hvor både forsvarsministeren og justitsministeren skal forklare sig. 

Emneord: