Interviews med Phyllis Bennis på Real News Network: situationen i Mellemøsten

Af Hans Aalborg

I begyndelsen af december 2013 gennemførte den amerikanske net-baserede nyhedsstation Real News Network en serie interviews med Phyllis Bennis. Udgangspunktet var en diskussion af situationen i Mellemøsten:

Principprogram-diskussion og internationale erfaringer

Af Hans Aalborg

Det aktuelle udkast til nyt principprogram har blot i en kort parentes nævnt verden uden for Danmark. Fra det latinamerikanske område kan her nævnes et par oplæg, der bevæger sig omkring centrale emner for et principprogram. Begge er på spansk. Men man kan med fordel bruge disse to oplæg som udgangspunkt for en diskussion; f.eks. få personer med kendskab til spansk til at foretage et resumé, evt. ved henvendelse til Latinamerika-gruppen.

Holger K. og Cuba

Af Hans Aalborg 

I forlængelse af nogle sidebemærkninger fra Holger K. Nielsen ifm skiftet af bemandingen af udenrigsministeriet i starten af december blev der udløst en konkurrence mellem Søren Pind, fra Venstre, og repræsentanter fra Enhedslisten om at ramme et lavniveau i udtalelser om Cuba. På internationalt plan er der inden for venstrefløjen forskellige vurderinger af cubansk politik og samfund, men ingen så ekstrem som, hvad medlemmer af Enhedslisten kan finde på at servere for pressen. For ikke at forpasse øjeblikket vil jeg medsende den reaktion, som dette medførte hos Dansk-Cubansk Forening. Læs artiklen her

European Left IV kongres - december 2013

Enhedslisten deltog i weekenden d. 13.-15. december på European Lefts IV kongres. Mere info følger snarest.

Læs mere om kongressen og vedtagelserne her

Kommunalvalg: Internationale hilsner

Siden kommunalvalget hilsnerne strømmet ind. Hilsnerne indeholder en kæmpe ros for det flotte resultat og det gode arbejde der ligger bag, samt en understregning af, at resultatet skaber håb rundt omkring i Europa. 

Honduras: Omtælling af valgresultater

Efter valget i Honduras d. 24. november har rygter om valgsvindel svirret og tilhængere af partiet LIBRE er gået på gaden og har krævet en genoptælling. I går gav valgmyndigheden i Honduras besked om at de vil imødekomme kravet og lave en genoptælling. 

Læs mere her

Emneord: