Fredagscafé: Film om modstandsbevægelsen i Honduras

Dato: 
7. Maj 2010 17:00
Sted: 
Internationalt Forum - Griffenfeldstgade 41, 2200 Nørrebro
                               
Vi viser dokumentarfilmen ”Den unge honduranske revolution”. Instruktøren vil indlede med et oplæg om baggrunden for filmen.

Opråb fra PPP: Israel optages i OECD?

The Palestinian People's Party har sendt følgende opråb til befolkningerne i OECD lande:
 

                            We need immediate action

 
 
We call on Parliamentarians, Social figures, Political Parties, Civil Organizations, Trade Unions and others to urgently intervene with
their governments to stop Israel from joining the Organization for Economic Cooperation and Development-OECD.
 
On May 27, 2010, OECD is going to decide the accession of Israel into the organization. 
For Israel, membership in the OECD would mean a victory of legitimacy, and rewarding violations of international law.
 

Emneord:

Klimakonference i Cochabamba


Enhedslisten var til stede ved Klimakonference i Cochabamba den forgangne uge. Her er en beretning:

Klimakonference i Cochabamba,v/ udsendte medarbejder Else.
Der var officiel åbning i dag af folkenes konference. Ban Ki Moon var der ikke selvfølgelig, men en repræsentant fra CEPAL læste en hilsen op fra ham, hvor han bød klimamødet velkomment, og udtrykte, at FN er kommet til mødet for at lytte. Alicia Bárcena, CEPAL, blev piftet ud, folk mente, det var hyklerisk efter Ban Ki Moons holdning til aftalen i København.
 Der var talere fra Alaska til Sydafrika, alle udtrykte at kapitalisme og bevarelse af Moder Jord ikke er forenelig.
 Willi Meyer fra EU parlamentet, europæisk venstre, fik stort bifald for hans klare tale om et andet Europa, der støtter tankerne bag klimakonferencen.
 Eduardo Galeano kunne ikke komme, men sendte en hilsen til konferencen, hvor han gav sin støtte til oprettelse af klimadomstol og andre konkrete tiltag - håb om der blev talt lidt og handlet meget.

Emneord:

Hvem er Enhedslistens venner?

Ved IU’s møde i d.13. april gik debatten ud på, Enhedslistens internationale relationer, og kriterierne for Enhedslistens venner ud i verden.
Efter en meget konstruktiv og spændende diskussion med opæg fra flere medlemmer, kom vi frem til følgende kriterier for Enhedslistens venner i verden:
 
 


Minimum kriterier for Enhedslistens samarbejde med organisationer/partier udenfor Europa

Politiske kriterier:

1.  Enhedslistens venner er Socialister og demokrater. I bevægelserne er der rum for socialister kan arbejde i. For os indebærer socialismen et brud med kapitalismen.

2.  Enhedslistens venner er imod alle former for undertrykkelse.

3.  Enhedslistens venner har en forståelse for landets oprindelige folks og minoriteters problematikker.

Emneord:

International partistøtte

For at sparke diskussionen i gang om lovforslaget om et Flerpartinstitut (international støtte via partier) havde LatinamerikaGruppen på sit møde den 18. marts inviteret en repræsentant fra det svenske Vänsterpartiets Internationale Forum):

Emneord:

MØDET AFLYST!!!

Dato: 
22. April 2010 17:00 - 19:00
Sted: 
Griffenfeldsgade 41, Kbh. N.

MØDET AFLYST PGA. ASKESKYEN!!

Mød Latinamerikas stærkeste græsrødder og hør om kampen for klima og socialismeOffentligt møde med MST (Brasilien)
TID: torsdag den 22. april kl. 17 til 19
STED: Internationalt Forum, Griffenfeldsgade 41, Kbh. N.
ARR: Enhedslistens Latinamerikagruppe og Internationalt Forum

MST

MST – De Jordløses Bevægelse fra Brasilien – er en af de stærkeste sociale bevægelser
i Latinamerika. MST organiserer jordløse landarbejdere, der kæmper for retten til jord.