Guantanamo: Bedre sent end aldrig - holder Obama løftet denne gang?

Af Tue Magnussen, Frederiksberg

Præsident Barack Obama bebudede onsdag i sin State of the Union-tale til en tætpakket forsamling, at 2014 skal være året, hvor det berygtede amerikanske torturfængsel på Guantanamo Bay i Cuba lukkes.

Obama gentog dermed – endnu en gang - sit gamle løfte, der stammer helt tilbage fra dengang han tiltrådte som præsident for fem år siden, om at lukke fængslet og opfordrede Kongressen til at hjælpe ham i processen.

»Det skal være året, hvor Kongressen fjerner de sidste hindringer med hensyn til overflytning af fanger, og hvor vi lukker fængslet i Guantanamo Bay,« sagde Obama.

Desværre kom Obama ikke med detaljer, om de tilbageværende 155 fangers skæbne, herunder om og hvordan de vil bliver flyttet.

Efter angrebet mod USA 11. september 2001 indledte USA en verdensomspændende klapjagt mod formodede terrorister, som har været tilbageholdt uden retssag siden i torturfængslet, der om noget er blevet en skamplet på USA's i forvejen blakkede omdømme. Det skyldes, at Guantanamo er og har været et klart eksempel på USA's dobbeltmoral, når det gælder overholdelse af de mest basale menneskerettigheder: Guantanamo er som bl.a. Amnesty International har slået fast et juridisk ingenmandsland, hvor fangerne udsættes for tortur og fortsat fængsling under umenneskelige forhold - uden overhovedet at være kommet for en dommer.

Protesterne og kritikken af Guantanamo er senest kommet til udtryk forleden, hvor 31 pensionerede generaler – ifølge Human Rights First - opfordrede Obama til at overholde det løfte, som verden var vidne til, da Obama for 5 år siden i sit ovale kontor underskrev ordren om at lukke Guantanamo og tillige forbød tortur under afhøring.

USA bør tillige gøre op med sin straffrihed for tortur, som er i klar strid med Folkeretten og alle internationale konventioner, herunder især FNs konvention mod tortur. Hvis Obama fortsat giver straffrihed til Bush og de øvrige ministre og embedsmænd, som var ansvarlig for water-boarding og anden tortur, er det ikke alene dobbeltmoralsk, men konventionsstridigt.

Det bør andre lande og FN, minde USA om. Det gælder også Danmark, hvor regering og folketinget bedst kunne sætte et eksempel for USA ved selv at få retsforfulgt tortur: Danmark bør kræve den tidligere israelske ambassadør Carmi Gillon udleveret til den retsforfølgning, som Israel har forsømt i mere end 15 år. Der må ingen straffrihed være for tortur.

Det er og var baggrunden for at vi fra ATSF – Anti-Tortur Støtte-fonden -forleden politianmeldte Gillon under hans ophold i Danmark, men den tidligere israelske ambassadør tog i al hast det første fly tilbage til Israel og undgik derved – foreløbig - at komme til at stå til ansvar i en retssal for den tortur som han selv har tilstået.

Og organisationer som Amnesty, Dignity (det tidligere hæderkronede RCT – Rehabiliteringscentret for Torturofre - som læge Inge Genefke for snart 40 år startede sit livslange arbejde for) og det internationale rehabiliteringsråd for torturofre, IRCT, samt FN-forbundet bør komme på banen. De bør lægge pres på regeringen for at få undersøgt, hvorfor man lod Gillon rejse og hvem, som gav Israels ambassade besked om at der var indgivet en politianmeldelse mod ham.

Alle gode kræfter - og især Enhedslisten - bør opfordre Danmark til at hjælpe Obama med at holde sit løfte ved at modtage nogle af fangerne fra Guantanamo. Danmark har om noget land både viden og andre ressourcer for at kunne rehabilitere de overlevne torturofre – ofre for den erklærede krig mod terror, der allerede har kostet alt for mange ofre både i liv og manglende overholdelse af de basale menneskerettigheder.