Nato vil opruste


Af Christian Juhl


I starten af september mødtes 28 stats og regeringschefer i Wales til NATOs topmøde. Det var Anders Fogh Rasmussens sidste topmøde som generalsekretær.

Topmødet var præget af de alvorlige konflikter i Afghanistan, i Syrien/Irak og i Ukraine.
NATO har stor lyst til at spille med musklerne overalt, først og fremmest med en opfordring til at medlemslandene skal opruste og afsætte 2 % af BNI. Lige nu ligger USA, Grækenland, Tyrkiet, UK, Portugal, Frankrig og Estland over dette mål. Den danske regering afviser at afsætte flere penge til militæret på denne side af 2017. De fastholder planen om at spare 2,5 mia kr. på militæret over en 3 årig-perioden, så den danske udgift kommer til at ligger på 1,2 % af BNI. Den danske regering får i øvrigt ros af de øvrige NATO-lande, fordi Danmark altid stiller, når der bliver kaldt.

Topmødet besluttede at oprette en stående udrykningsstyrke på 4000 mand, der med de rigtige folk og det rigtige grej kan være på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted indenfor 48 timer, som de så lyrisk udtrykker det. NATO-lande deltager i øjeblikket øvelser i Balkan og i Ukraine og puster alvorligt til ilden i konflikten med Rusland og problemerne i Ukraine. Det vil ikke være forkert at sige, at NATO er i færd med at genskabe den kolde krig.

NATO vil taget initiativ til at opbygge et missilforsvar, ligesom de vil følge Dan
marks opfordrede til et samarbejde om præcisionsvåben. Danmark deltager i både en opbygning af et udrykningscenter i Polen sammen med Tyskland og Polen – og i overvågningsflyvninger med F-16 fly i de baltiske lande.
Situationen i brændpunkterne er alvorlige. Men mange løsninger kom der ikke fra NATOs topmøde, på trods af at Anders Fogh Rasmussen forsøgte at tale det op til et historisk og skelsættende møde. Mere oprustning, mere konfrontation var organisationens svar på de alvorlige spændinger. Ingen tale om freds- og konfliktløsning.

Alt er ved det gamle i NATO. De har det som dinosaurerne, der uddøde af for meget panser og for lidt hjerne.

Emneord: