Internationalt Udvalg

Hvem er Enhedslistens venner?

Ved IU’s møde i d.13. april gik debatten ud på, Enhedslistens internationale relationer, og kriterierne for Enhedslistens venner ud i verden.
Efter en meget konstruktiv og spændende diskussion med opæg fra flere medlemmer, kom vi frem til følgende kriterier for Enhedslistens venner i verden:
 
 


Minimum kriterier for Enhedslistens samarbejde med organisationer/partier udenfor Europa

Politiske kriterier:

1.  Enhedslistens venner er Socialister og demokrater. I bevægelserne er der rum for socialister kan arbejde i. For os indebærer socialismen et brud med kapitalismen.

2.  Enhedslistens venner er imod alle former for undertrykkelse.

3.  Enhedslistens venner har en forståelse for landets oprindelige folks og minoriteters problematikker.

Emneord:

Internationalt Udvalg har fået ny hjemmeside!

Enhedslisten er et internationalistisk parti og vi ved at mange af medlemmerne har særlig viden og interesse inden for et eller flere af de internationale områder.
På denne hjemmeside vil man kunne finde emner, artikler, annoncer, kalender, referater og andet fra Internationalt Udvalg.

Emneord: