COLOMBIA DONG

DONGs colombianske forbindelser

DONG importerer kul fra en virksomhed i Colombia, der er beskyldt for grove menneskerettighedsbrud og miljøovertrædelser. Enhedslisten kræver svar fra finansministeren på, hvordan han vil sikre, at danske hjem ikke får varme og lys på bekostning af menneskerettigheder og miljø i Colombia.

Emneord: